Cornell Publications LLC

World's Largest Old Gun Catalog & Manual Reprinter

Email us!

We do NOT sell GUNS.

We do NOT sell PARTS.

We do NOT offer GUN VALUES.

We do not represent any gun
makers or sellers.

help button image

Bren 1945 Gun Lichte Vuurwapenen (Holland) -Manual

Item #4033: $16.95
How Many Would You Like?

Bren 1945 Gun Lichte Vuurwapenen (Holland) -Manual

84 pages, about 11" x 8", glossy soft-cover in full color. New re-print restored and digitally enhanced from a photocopy. Printed on high quality 20# 97 bright acid free paper. Fully Illustrated. Ontwerp-Voorschrift Bren Lichte Mitrailleur Van 7,7mm. Text in Dutch.

Contents - Index:

  • Pages: 84

INHOUD

Blz

Algemeene opmerkingen 5

HOOFDSTUK I - SCHIETHOUDING, lUCHTEN

EN VlJREN 10

Les 1 IvIagazijn vullen, laden, ontladen en vizierstellen

10

Les 2 Schiethouding, richten en vuren 15

HOOFDSTUK TI - UIT ELKAAR NEMEN,

SCHOONMAKEN EN WERKING ' 21

Les 3 Zmgergroep en 'loopgroep 23

Les 4 Kolf, staartstuk en steunen 26

Les 5 Uit elkaar nemen van verdere onderdeel en 33

Les 6 Schoonmaken 36

Les 7 Werking 39

HOOFDSTUK m - DIRECTE STORINGSREACTIE,

STORINGEN, GEBRUIK VAN DE STEUNEN

EN AFFUIT, VASTGELEGDE SCHOOTSRICHTINGEN

; : 44

Les 8 Directe Storingsreactie 45

Les 9 Storingen 46

Les 10 Gebruik van dekking 47

Les 11 Gebruik van de steunen 49

Les 12 Gebruik van de affuit 58

In- en uit stelling komen 58

Les 13 Gebruik van de affuit 60

Vuren 60

Vuren in vastgelegde schootsrichtingen en

vastgelegde' sectoren ;: n

Les 14 Vastgelegde schootsrichtingen 66

Blz

HOOFDSTUK IV - DE GROEP IN AANVAL EN

VERDEDIGING ; : 68

Theorie voor onderofficieren : 68

Les i5 De groep in den aanval 73

Les 16 De groep in de vFdedging ; 75

Vaardigheidsproeven 79

BIJLAGE A Inschieten van de:Bren 81

BIJLAGE B Bescherming van de Bren 82