Cornell Publications LLC

World's Largest Old Gun Catalog & Manual Reprinter

Email us!

We do NOT sell GUNS.

We do NOT sell PARTS.

We do NOT offer GUN VALUES.

We do not represent any gun
makers or sellers.

help button image

Kulspruta M/36 1966- Manual Beskrivning Kungl Armeförvaltningen (Sweden)

Item #3887: $15.95
How Many Would You Like?

Kulspruta M/36 1966- Manual Beskrivning Kungl Armeförvaltningen (Sweden)

67 pages, about 11" x 8", glossy soft-cover in full color. New re-print restored and digitally enhanced from a nice original. Printed on high quality 20# 97 bright acid free paper. Fully Illustrated. Machine Gun M/36 Description Royal Army Management. Text in Swedish.

Contents - Index:

  • Pages: 67

(English Text below)

Kulspruta m/36 (Ksp m/36) är en vattenkyld kulspruta av Brownings konstruktion. Den överensstämmer i stort med den amerikanska Browning M1917. Ksp m/36 överensstämmer till funktionen både med de luftkylda Ksp m/39 och Ksp m/42.

Ksp m/36 var en förbättrad variant av kulspruta m/14-29, som 1929 antagits vid marinen och i försvarets pansarbilar. Denna var i sin tur var en förbättring av amerikanska Browning M1917 A1. Den kom att ersätta kulspruta m/14.[1]

Ksp m/36 användes främst som understödsvapen till infanteriet, i kaliber 6,5 × 55 mm och placerad i en vanlig trebenslavett. Den fanns även både i enkelt och dubbelt utförande som luftvärnskulspruta, i kaliber 8 mm patron m/32 placerad på ett luftvärnsstativ eller monterad på taket av ett fordon. Men den förekom även som fast beväpning i en del stridsvagnar.

Under mitten av 1970-talet byttes piporna ut så att man kunde använda samma ammunition som till Ak 4 och Ksp 58, nämligen kaliber 7,62 × 51 mm NATO.

Ksp m/36 avskaffades i det svenska försvaret under 1990-talet.

English:

Machine gun m/36 (Ksp m/36) is a water-cooled machine gun, the Browning design. It is broadly consistent with the U.S. Browning M1917. Ksp m/36 conform to function both with the air-cooled Ksp m/39 and Ksp m/42.

Ksp m/36 was an improved version of the machine gun m/14-29, which in 1929 adopted by the Navy and the Armed Forces armored cars. This was, in turn, was an improvement of U.S. Browning M1917 A1. It came to replace the machine gun m/14. [1]

Ksp m/36 was mainly used as a support weapon for the infantry, in caliber 6.5 × 55 mm and placed in a regular trebenslavett. It was even in both single and double performance as aircraft use, in caliber 8mm cartridge M/32 placed on a anti-aircraft tripod or mounted on the roof of a vehicle. But it also occurred as fixed armament in some tanks.

During the mid-1970s changed the barrels out so that you could use the same ammunition as the Ak 4 and Ksp 58, namely caliber 7.62 × 51 mm NATO.

Ksp m/36 was abolished in the Swedish armed forces in the 1990s.